mely nail & spa cần tuyển nhân viên làm móng tay có kinh nghiệm nhiều năm hay cần học nghề

Bắt đầu

Ngay lập tức hoặc đầu mỗi tháng

Chỗ làm

Im Hauptbahnhof Hannover, Am Kroepcke Hannover

Giấy tờ

Yêu cầu có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ

Tiền lương

Theo đôi bên thỏa thuận

Xin liên lạc

Phone 0151.56975656 (Phương Anh) hoặc Phone 0163.1630088